ADHD jako dar

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder –  porucha pozornosti s hyperaktivitou

Největší dar, který můžeme dát dětem, je ten, že očekáváme jejich úspěch.

Dítě se vidí skrze naše brýle a když v něj dospělý věří, bude si věřit i ono samo a stane se zdravým a šťastným dospělým, který umí fungovat ve společnosti. Proto neberme to, co je dnes nazýváno ADHD, jako poruchu, ale jako živoucí dar pro naši společnost a kulturu.

Děti s ADHD :

 • jsou entuziastické
 • jsou kreativní
 • jsou nesystematické
 • mají nelineární myšlení (mohou docházet k nečekaným objevům a závěrům)
 • jsou inovativní
 • rychle chápou nové věci
 • jednoduše je přitáhne nějaký nový stimul
 • jsou schopny neobvyklého zaměření pozornosti
 • neustále „skenují“ prostor (všimnou si i věcí, které my nevnímáme)
 • jsou odhodlané
 • vyvolávají změnu
 • jsou přítomné
 • jsou zvědavé
 • jsou výstřední
 • jednoduše je něco začne nudit
 • jsou impulzivní
 • jsou podnikavé
 • mívají rychlé reflexy a daří se jim ve sportu
 • jsou energické
 • dokážou rychle jednat
 • rychle se přizpůsobí
 • když se soustředí, dokážou mnoho
 • hledají nové a originální cesty

Další články

Vykresli to ze sebe ven

Vykresli to ze sebe ven Obrázek výše zachycuje – světe div se – vztek a bezmoc.  A je zřejmé, že vůbec nejde o výsledek, ale o to, že proběhl proces kresby. Velmi rychle se mi ulevilo...

Jak Terapie Cesta pomáhá dětem

Jak Terapie Cesta pomáhá dětem Střípky konkrétních příběhů Dnes mám pro vás několik konkrétních příběhů z vlastní praxe. Týkají se toho, jak Terapie Cesta pomohla dětem. Všechny příběhy mají...

Projevy ADHD, za které dítě nemůže

Projevy ADHD, za které dítě nemůže Děti jsou různé a zdaleka se u nich nemusí objevit všechny následující projevy. Každé má svou jedinečnou kombinaci a potřebuje specifický přístup. Základem je mít o...

Často se díky tomu stávají výzkumníky, badateli, vynálezci, objeviteli, lídry…

 

Děti se ale v naší kultuře mnohdy nacházejí v prostředí, kde jsou nucené pracovat pod nátlakem a cítí se ohroženě – jsou vtěsnané do třídy či práce, která jim nevyhovuje. Když v nich včas nepoznáme jejich dary a nezajistíme jim vhodné prostředí, budou si o sobě myslet, že jsou v nepořádku, narušené, neschopné a povede to k hlubokým zraněním a ztrátě sebeúcty.

Dnešní škola často z dětí dělá budoucí poslušné zaměstnance. „Normální“ děti, které tam zapadají, jsou více systematické, opatrné, pečlivé, zaměřené na detaily a méně riskují.

Děti s ADHD ve škole těžko snášejí rutinní činnosti, pozorné poslouchání, mechanické opakování, dlouhé sezení, učení se nazpaměť apod.

Také by asi byly jednou špatnými účetními či manažery, ale mohou být úžasnými záchranáři, doktory, piloty bojových letadel, podnikateli, nebo například prodejci.

Jsou to rození inovátoři a mají úspěch v oblastech, kde je potřeba změna, kde je plno výzev a hodně aktivity. Mohou být v životě úspěšní, pokud jejich sebedůvěra v dětství zůstane nenarušena.

Hartmann (2015) ve své knize říká, že děti s ADHD by byly skvělými lovci a ostatní děti úžasnými prvními zemědělci. Náš aktuální školní systém je ale systém zvýhodňující zemědělce. Lovecká impulzivita, snadné odvedení pozornosti a ochota riskovat se tam necení. V následující tabulce shrnuje, jaké jsou znaky ADHD, jak je mohli využívat lovci a jak se oproti tomu staví chování zemědělce:

znaky z úhlu pohledu poruchyznaky z úhlu pohledu lovceopačné znaky z úhlu pohledu zemědělce
krátkodobé udržení pozornosti na jednu věcneustálé monitorování okolí; schopnost udržet pozornost, jen pokud je něco opravdu zajímápozornost není snadno odvedena od úkolu
neschopnost plánování, dezorganizace, impulzivitaschopnost v momentě zahájit lovschopnost udržet stabilní úsilí
zkreslená představa času, špatný odhad jak dlouho bude co trvatflexibilita; připravenost rychle změnit strategiicílevědomá organizace; dlouhodobé strategie
netrpělivostneúnavnost, schopnost energicky vystartovat za nějakým cílemnačasování, plnění úkolů včas, ve správném tempu a rytmu
neschopnost převádět slova na koncepty a naopak (může být i porucha učení)vizuální – konkrétní myšlení; jasná vidina konkrétního cíle, i když pro něj chybí slovatrpělivost, ochota čekat; povědomí o tom, že na dobré věci je třeba si počkat
potíže s dodržováním pokynůnezávislosttýmový hra a spolupráce
denní sněníznuděnost všedními úkoly; radost z nových myšlenek, vzrušenísoustředění na detaily, péči, dokončení práce
jednání bez ohledu na následkyochota riskovat a postavit se nebezpečíopatrnost
nedostatek slušného chovánínedostatek času na zdvořilosti, když je třeba dělat rozhodnutí a konatpečování, vytváření a podpora společenských hodnot

Velmi doporučuji tuto knihu, ze které jsem čerpala:

Hartmann, T. (2015). ADHD and the Edison gene: A drug-free approach to managing the unique qualities of your child. Rochester: Park Street. 978-1-62055-506-4

Co já osobně na těchto dětech miluji, je to, že vás nenechají ustrnout. Jsou neustálým motorem seberozvoje a sebepoznání. Kdybych syna neměla, v životě bych nevyrobila Kartičky emoční první pomoci, ani E-book o emočním mistrovství, ani bych nepomáhala lidem skrze individuální terapeutická sezení.

A taky obdivuji jejich kreativitu a vnitřní moudrost. 

Malý příklad za všechny:

Dala jsem si výzvu 28 dní na děti ani nezakřičet ani je nijak netrestat. Ptám se našeho osmileťáka: ,,Pomůžeš mi, abych vydržela těch 28 dní?“ On na to: ,,Nechci se povyšovat, ale klidně.“ Já: ,,A jak to uděláme? Syn: ,,Bude k tomu potřeba pár procesů Cesty, asi tak každej den.“ 🙂
 
A asi tak za hodinku se znovu bavíme a já se ptám: ,, A jak to děláš, když uděláš něco špatně, aby tě to netrápilo?“
A on na to: ,,Nebudu se zabývat tím, co bylo, a bylo to blbý. Neplnim tělo tou provinilou vzpomínkou. Ale zabývám se tím, co je teď, nebo si vzpomenu na šťastnou vzpomínku a naplním se jí…“
Wow…

Zpráva pro rodiče dítěte ADHD je : ,,Zrychli! Život je krátký, nedumej… ochutnávej život, ať ti neuteče mezi prsty!“

O autorce

Mgr. Petra Kolafa

Můj život je zasvěcen vztahům a dvěma úžasným, energickým synům, kteří jsou vzděláváni doma, přičemž jeden z nich čelí výzvě ADHD a je bez medikace. Tato cesta mi poskytuje hluboké poznání a nepřetržitou motivaci pro osobní růst a práci s emocemi.  Proto si moje duše vybrala věnovat se Terapii, Józe a kreativitě. VÍCE SI MŮŽETE PŘEČÍST  / POSLECHNOUT ZDE.

Úvodní 30 minutové sezení zdarma si rezervujte zde

Stáhněte si zdarma:

Karty

emoční první pomoci

Co pro sebe můžete udělat, abyste se přepnuli do stavu uvolnění a léčení?

Vytiskněte si kartičky, rozstříhejte, zamíchejte a vytahujte ve chvílích, kdy vás emoce přemůžou.

Stáhněte si Karty emoční první pomoci ZDARMA I VY

Ochrana osobních údajů. Obchodní podmínky. O autorce. 

Copyright ©2023 Petra Kolafa. Všechna práva vyhrazena.

Přidejte se mezi nás: