14 emocí, které možná neznáte

Dnes mám pro vás povídání o tom, jaké jsou příklady emocí, které možná ještě neznáte a které mě hodně překvapily. Toto téma souvisí s pojmem emoční granularita. Co to je?

Emoční granularita vyjadřuje schopnost rozpoznávat a vyjádřit širokou škálu emocí s jemnými nuancemi. Lidé s vysokou emocionální granularitou jsou schopni rozlišit a pojmenovat různé emocionální stavy. Jsou schopni rozpoznat subtilní rozdíly mezi těmito emocemi a vyjádřit je slovy.

Emoční granularita má význam pro emocionální inteligenci a sociální interakce, protože umožňuje lidem lépe porozumět svým vlastním emocím i emocím druhých. Lidé s vysokou emocionální granularitou jsou obvykle schopni lépe regulovat své emocionální reakce a lépe porozumět tomu, co ostatní cítí. To může vést k efektivnější komunikaci, lepšímu řešení konfliktů a tím zlepšení vztahů. 

Pojďte si tedy zvýšit svou emoční granularitu tím, že se dozvíte, jaké jsou příklady emocí, které možná zatím neznáte, neměli jste pro ně dosud v hlavě vytvořen koncept:

1. Dadirri

Jedná se o kontemplativní stav, kdy člověk beze slov vědomě poslouchá a přijímá.  Je v něm zpomalení, ochota přijímat více, než jsme znali.

Slovo „dadirri“ pochází z kultury australských domorodců, konkrétně z kultury Aboridžinců. Toto slovo popisuje hlubokou spojitost s přírodou a zemí, tichou reflexi a vnímání přítomného okamžiku. Dadirri zahrnuje respekt k přírodě a ostatním lidem a může být spojeno s emocemi klidu, vděčnosti a porozumění přírodě a životu kolem nás.

2. Liget

Pocit vysokého napětí, někdy nevázané agresivity spojené  s vášní, energií a intenzivním soustředěním (lovci lebek – Filipíny)

Další články

Vykresli to ze sebe ven

Vykresli to ze sebe ven Obrázek výše zachycuje – světe div se – vztek a bezmoc.  A je zřejmé, že vůbec nejde o výsledek, ale o to, že proběhl proces kresby. Velmi rychle se mi ulevilo...

Jak Terapie Cesta pomáhá dětem

Jak Terapie Cesta pomáhá dětem Střípky konkrétních příběhů Dnes mám pro vás několik konkrétních příběhů z vlastní praxe. Týkají se toho, jak Terapie Cesta pomohla dětem. Všechny příběhy mají...

Projevy ADHD, za které dítě nemůže

Projevy ADHD, za které dítě nemůže Děti jsou různé a zdaleka se u nich nemusí objevit všechny následující projevy. Každé má svou jedinečnou kombinaci a potřebuje specifický přístup. Základem je mít o...

3. Gigil

Nutkání přehánět projevy nad něčím roztomilým, třeba lehce štípnout dítě na tvář. Návalový impuls, který je zaměřen na vlastní uspokojení. 

Emoce „gigil“ pochází z filipínské kultury a popisuje pocity, které mohou vzniknout při pohledu na něco nebo někoho nesmírně roztomilého. Je to druh emocionální reakce, která může zahrnovat silné pocity něhy, nadšení a touhy obejmout nebo stisknout objekt nebo osobu, která vás „gigil“ vyvolala. 

 

4. Voorpret

Potěšení  a nadšení z nějaké události ještě předtím, než tato událost nastane 

Emoce „voorpret“ je termín, který pochází z nizozemštiny a znamená „předzvěst radosti“ nebo „předem prožívaná radost“. Tato emoce se týká pocitů radosti a očekávání, které cítíme předem, než se něco zajímavého nebo vzrušujícího stane. Je to radostná anticipace budoucího potěšení nebo události. „Voorpret“ nám umožňuje prožívat radost a vzrušení již před samotným zážitkem.

5. Erigata - Meiwaku

Přichází, když vám někdo prokáže laskavost, o kterou jste  nežádali a která vám navíc způsobila těžkosti, ale musíte být za ni vlastně vděčni. 

„Erigata meiwaku“ je termín pocházející z japonské kultury, který lze přeložit jako „nepříjemnost spojená s projevem uznání nebo dárečkem.“ Tato emoce popisuje nepohodlí nebo nepříjemnost, kterou někdo může cítit, když obdrží projev uznání, dárek nebo laskavost od jiné osoby. Může to být spojeno s pocity závazku nebo nepříjemného přijímání dárečků, i když na druhé straně oceníte snahu nebo laskavost druhého člověka. 

6. Sehnsucht

(zinzucht) 

Emoce známá Němcům, bývá popisována jako intimní touha po lidech, věcech, podmínkách nebo obdobích, která nemusí být nikdy realizována. Sehnsucht se překrývá s francouzským douleur exquise, bolestí, která přichází spolu s romantickou vášní, která nebude nikdy naplněna.

7. Amae

Je to to, co cítíme, když nechceme nic jiného, než být držen v náručí někoho, kdo nás miluje, být utěšen objetím a cítit, že se na tuto osobu můžeme spolehnout.

Amae není sexuální touha. Je to touha být chráněn a držen jako dítě.

Emoce „amae“ je japonský termín, který popisuje složitý pocit spojený s důvěrnými vztahy a závislostí mezi lidmi. Tato emoce zahrnuje příjemný pocit spojený s tím, že někdo někomu důvěřuje, spoléhá na něho a očekává od něho péči a lásku. „Amae“ může být popisováno jako pocit pohodlí a bezpečí, který člověk pociťuje ve vztazích, kde se může spoléhat na druhého. Tato emocionální dynamika má kořeny v japonské kultuře a v sociálním kontextu důležitým pro vztahy a rodinu.

8. Iktsuarpok

Emoce „iktsuarpok“ je slovo, které pochází z inuitské kultury, konkrétně z oblastí Arktidy, kde žijí Inuité. Tato emocionální zkušenost popisuje pocit nervozity nebo nedočkavosti, kterou cítíte, když očekáváte někoho nebo něco a neustále vyhlížíte ven, abyste zjistili, zda se něco stalo nebo zda se někdo blíží. Je to stav, který může vzniknout, když máte pocit, že očekáváte nějakou událost nebo osobu, a těšíte se na ni.  

9. Eerie

Když je něco Eerie (írí), vyvolává to pomalu rostoucí pocit děsu, vycházejícího z pocitu, že jste pronásledováni přítomností, která je na okraji vašeho vnímání. To děsivé není vidět přímo. Často si nemůžeme být jisti, zda si to jen nepředstavujeme. Je to děsivý pocit, plíživý strach, u kterého ale nejsme schopni říct přesně, čeho se bojíme. 

Eerie je anglický výraz, který se používá k popisu emocí spojených s tím, že něco působí podivně, záhadně, nebo může vytvářet dojem, že je něco nepřirozeného nebo děsivého. Tato emoce často vzniká v situacích, kdy je něco neobvyklého nebo výjimečného, co vyvolává pocit napětí nebo nejistoty. Slovo “eerie” je často spojováno s atmosférou, která může působit strašidelně nebo tajemně, a může vyvolávat nepříjemné pocity.

10. Friluftsliv

Emoce „friluftsliv“ je spojena s norským konceptem a životním stylem spojeným s láskou k přírodě a aktivitami venku. Termín „friluftsliv“ zahrnuje radost a smysl pro dobrodružství, který lidé mohou pociťovat, když tráví čas venku v přírodě. Tento koncept zdůrazňuje spojení s přírodou a důležitost trávení času venku pro duševní a fyzické blaho. „Friluftsliv“ je běžným prvkem norské kultury a životního stylu a zahrnuje aktivity jako turistika, kempování a jiné venkovní dobrodružství.

11. Peiskos

Emoce „peiskos“ je norský termín, který lze přeložit jako „pocit pohody při pobytu u krbu.“ Tato emocionální zkušenost popisuje ten krásný a uklidňující pocit, který můžete pociťovat, když sedíte u krbu, ohříváte se a cítíte teplo plamenů. „Peiskos“ zahrnuje pocity pohody, bezpečí a komfortu, které mohou vznikat v přítomnosti ohně a jsou často spojeny s zimními večery nebo chladnými dny. 

12. Arbejdsglæde

Slovo “arbejdsglæde” pochází z dánštiny a švédštiny a znamená “radost z práce.” Vyslovuje se přibližně [arbejds-gleh-duh]. Tato emoce popisuje pozitivní a šťastný vztah k práci, kdy máte radost a uspokojení z toho, co děláte. Je to pocit, kdy práce vám přináší potěšení a smysl, a cítíte se motivováni a naplněni tím, co konáte. “Arbejdsglæde” je důležitým prvkem dobré pracovní nálady a může přispět k celkovému pocitu spokojenosti ve vašem pracovním životě

13. Yugen

Emoce „yūgen“ je japonský termín, který popisuje koncept tajemství, hloubky a nesmírné krásy, kterou můžete cítit při pozorování přírody nebo uměleckého díla. Tato emoce zahrnuje dojem nepopsatelného a tajemného aspektu reality, který lze vnímat, ale není snadné slovy vyjádřit. Je to pocit, který může vzniknout při pozorování přírodních jevů, uměleckých děl nebo vnitřní reflexe a může zahrnovat smíšené pocity úžasu, úcty a inspirace. „Yūgen“ je často spojováno s estetickým a filozofickým hledáním hloubky a nesmírného významu ve světě kolem nás.

14. Mudita

Když člověk cítí Muditu, jeho potěšení pochází z prostého odrazu potěšení druhého člověka, bez jakéhokoli tónu pýchy, vlastnictví nebo kontroly. Klasickým ilustrativním příkladem mudita je radost, kterou dospělý pociťuje, když sleduje, jak si dítě bez zábran hraje.

I méně známé emoce hrají významnou roli v našem emocionálním spektru a obohacují naše schopnosti vyjádřit a porozumět našim pocitům. Emoční granularita, tj. schopnost detailněji popisovat a identifikovat emoce, nám umožňuje lépe rozumět sobě samým a lépe komunikovat s druhými.

 Tím, že si uvědomujeme širší paletu emocí, můžeme se lépe vyrovnávat s různými situacemi a posilovat naše emoční pohodlí a duševní zdraví. Naučit se rozlišovat a pojmenovávat emoce, ať jsou známé nebo méně známé, je důležitým krokem k lepšímu sebeporozumění a lepšímu porozumění emocím druhých. 

Tímto způsobem můžeme lépe navigovat v různých aspektech lidského života, od osobního vztahu až po pracovní prostředí, a podporovat zdravější a harmoničtější vzájemné interakce a vztahy. 

Emoce jsou složité a fascinující, a jejich prozkoumávání nám může otevřít nové cesty k emocionální inteligenci a pohodě.

O autorce

Mgr. Petra Kolafa

Můj život je zasvěcen vztahům a dvěma úžasným, energickým synům, kteří jsou vzděláváni doma, přičemž jeden z nich čelí výzvě ADHD a je bez medikace. Tato cesta mi poskytuje hluboké poznání a nepřetržitou motivaci pro osobní růst a práci s emocemi.  Proto si moje duše vybrala věnovat se Terapii, Józe a kreativitě. VÍCE SI MŮŽETE PŘEČÍST  / POSLECHNOUT ZDE.

Úvodní 30 minutové sezení zdarma si rezervujte zde

Stáhněte si zdarma:

karty

emoční první pomoci

Co pro sebe můžete udělat, abyste se přepnuli do stavu uvolnění a léčení?

Vytiskněte si kartičky, rozstříhejte, zamíchejte a vytahujte ve chvílích, kdy vás emoce přemůžou.

Stáhněte si Karty emoční první pomoci ZDARMA I VY

Ochrana osobních údajů. Obchodní podmínky. O autorce. 

Copyright ©2023 Petra Kolafa. Všechna práva vyhrazena.

Přidejte se mezi nás: